Profil firmy  |  Projekce  |  Příprava a inženýring  |  Realizace staveb  |  Systém jakosti  |  Příklady k následování  |  Kontakty

Přípravné činnosti, dotační management, poradenství a inženýring

Důležitou činností navazující na přípravu je inženýring a dotační management včetně příslušného poradenství.

Zajistíme Vám zpracování a podání žádostí pro získání financování z operačních programů z fondů evropské unie / např. OPŽP, ROP, PRV atp. / a národních programů / MZE, MMR, SFŽP atp./.

sipky   Zajímavé odkazy na zdroje financování

sipky   Aktuální trendy - revitalizace vodních toků - ukázkové materiály


Celý proces od přípravy přes podání žádosti , průběh realizace , vyhodnocení a závěrečné zprávy vám provedeme efektivně a účelně.

Jsme připraveni provést vám výběr zhotovitele pro vaši realizaci / při použití veřejných zdrojů podle zákona a veřejných zakázkách/ , provádíme technické dozory investora a další odborné inženýrské činnosti, nezávislé posudky , zhodnocení, analýzy. Organizace kontrolních dní a technických jednání. Další související organizační, odborné, ekonomické a technické činnosti.


t1271346089_foto18

t1271346089_foto23

t1271346089_foto24

t1271346089_foto29

t1271346318_foto38

t1271346318_foto40

t1271346089_foto1