Profil firmy  |  Projekce  |  Příprava a inženýring  |  Realizace staveb  |  Systém jakosti  |  Příklady k následování  |  Kontakty

sipky REFERENCE        sipky  FOTOGALERIE


Projektová kancelář firmy

Vaše představy připravíme v naší projekční kanceláři – projednáme s Vámi požadavky a cíle, vypracujeme návrhy a studie , vyhodnotíme optimální varianty a konzultujeme je s vámi, nalézáme vhodné možnosti a přizpůsobujeme je vašim finančním představám a aktuálním zdrojům financování určeným pro realizaci vašich záměrů. Dopracujeme, zkoordinujeme a přizpůsobíme připravenou dokumentaci s dotačními programy a zdroji.

Projekce je připravena zpracovávat všechny stupně dokumentace – studie, analýzy, dokumentace pro územní a stavební řízení, pro realizace stavby a výběr zhotovitele.

Samozřejmostí jsou odborné konzultace, autorské dozory, expertní činnost. Zpracováváme rozpočty, srovnávací propočty, studie a analýzy. Vyhodnotíme a optimalizujeme varianty .

Jednáme za Vás při vyřizování územních rozhodnutí, a stavebních povolení, připravíme vám dokumentace skutečného provedení realizovaných staveb, zajistíme kolaudační řízení.

Stávající projekty a návrhy jsme schopni porovnat , zhodnotit a provést jejich optimalizaci a zefektivnění. Umíme posoudit vhodnost a účelnost navržených řešení.

Hledání alternativních možností v případě neprůchodnosti nebo nereálnosti stávajícího záměru. Pro Vaše potřeby máme silný kvalifikovaný projekční tým, specializovaný na potřeby měst, obcí a ostatních investorů. Pracovníci jsou pravidelně vzděláváni, jsou připraveni plnit vaše požadavky. Naše síla je v koncepci práce, kdy je orientace na způsob provedení a efektivitu výsledného díla kladen mimořádný důraz. 

sipky   Zajímavé odkazy na zdroje financování

sipky   Aktuální trendy - revitalizace vodních toků - ukázkové materiály

t1273077823_projekce1

t1273077824_projekce

t1273077823_projekce7

t1273077823_projekce6

t1273077823_projekce5

t1273077823_projekce3